söndag 9 juni 2013

Två getingar med rött

Tio olika geting-arter ska normalt vara möjliga att påträffa här i Österbotten. Det handlar då om sju arter sk. långkindade getingar (Dolichovespula) som bygger sina bon mer öppet och synligt (t.ex. takgeting och buskgeting) och tre arter jordgetingar (Vespula).
Sedan tidigare har jag sett och artbestämt fyra arter i vår trädgård och nu i dagarna blev det två till. Båda dessa kännetecknas av tydliga röda fläckar på bakkroppen.
Idag hittade jag denna drottning av arten rödbandad geting (Vespula rufa) som samlade trämaterial till sitt bo (fyra första bilderna). Enligt Nationalnyckeln - detta fantastiska bokverk - vill arten hålla till i barrskog och bygger gärna sina bon i skuggiga och lite fuktiga miljöer. Då den normalt hör skogen till är den inte särskilt vanlig som trädgårdsgäst. Eftersom den här drottningen samlar trä till sitt bo tycks den alltså bygga någonstans i eller väldigt nära vår trädgård. Hennes arbetare ska kläckas i andra halvan av juni.
Notera att första ryggplåten (tergit 1) har en bortbruten del.
För några dagar sedan påträffade jag en drottning av arten Nordgeting (Dolichovespula norwegica).
Tyvärr kom jag inte åt att ta några bättre bilder än dessa två (ovan och nedan) innan hon flög iväg men man ser i alla fall tydligt de röda sidofläckarna på tergit ett och två. Sista ryggplåten (tergit 6) har också en markering som bildar två gula fläckar i det svarta vilket kan ses som lite typiskt för arten. Men getingarnas färgmönster varierar en del inom arterna och i vissa fall kan det vara svårt att skilja dem åt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar