måndag 3 juni 2013

Blomflugorna är på G

I Finland har vi 18 arter av slamflugor (Eristalis) varav 13 finns i Österbotten. Vissa av dem är till utseendet väldigt lika och när arterna dessutom bjuder på inbördes färgvariationer kan det lätt bli knepigt med artbestämningen.
Hanen här ovan torde dock vara en Eristalis interrupta (fältslamfluga).
Slamflugorna tillhör familjen Syrphidae - blomflugor - och de vill gärna ha närhet till fuktiga platser. Larverna lever i vatten där de livnär sig på ruttnande organiskt material och alger. Man hittar dem ofta även i mindre vattensamlingar som t.ex. hinkar eller motsvarande där vatten lämnats att stå en längre tid. Larverna är kännspaka med sin gråa, halvt genomskinliga kropp och det långa andningsröret som också gett dem deras namn - råttsvanslarver.


På hagtornsblommorna gottar sig två slamflugor jag tror är Eristalis arbustorum (lillslamfluga) men den till vänster kan mycket väl tillhöra en annan art. Ett är dock säkert och det är att den vänstra flugan är en hona och den till höger är en hane. Hanarna har större ögon som hos många arter sitter ihop uppe på huvudet och det är en generell flug-grej. Honornas ögon är tydligt åtskilda från varandra. Slamflugornas hanar har i många fall också större gula fläckar på bakkroppens sidor än vad honorna har. 
Meliscaeva cinctella (bandflickblomfluga) är en vanlig sort som syns på en stor mängd olika blommor. Artens larv är rovdjur och livnär sig på bladlöss.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar