söndag 30 juni 2013

Rovlevande vegetarian-stekel

Det blir fortsättning på den inslagna växtstekel-linjen. I första inlägget om Tenthredo-steklarna skrev jag bl.a. om att de vuxna insekterna äter andra insekter. 
På fredagskvällen (28.6) fick jag möjlighet att se på och dokumentera en stor (ca 18 mm) Tenthredo campestris i full färd med att plocka i sig ett byte. Måltiden var påbörjad när det upptäcktes så jag har ingen aning om huruvida stekeln åt på samma plats som bytet slagits. 
Det ser ut som om bytet i sig också är en växtstekel och möjligen t.o.m. en mindre Tenthredo-art men det är alltså bara en gissning. De olika utspridda delarnas (ben, antenn, mundelar) utseende tyder i alla fall på att Campestris-stekeln mumsar på någonting närbesläktat.
Jag skulle ha samlat in resterna för en närmare koll men blåsten som rådde vid tillfället tog effektivt hand om att både vända bladet och sprida bevismaterialet.
Alla växtsteklar är inte rovdjur men det är ändå en aning paradoxalt att dessa växtsteklar är rovlevande medan de riktiga rovsteklarna (Crabronidae) endast äter pollen och nektar. Namngivningen hör givetvis ihop med vad larverna äter. Ser man närmare på rovsteklarnas och t.ex. Tenthredo-steklarnas mundelar så skiljer de sig åt en hel del. Rovsteklarnas käkar är ofta långa och konstruerade för att knipa om ett byte för transporten till "boet". Den rovlevande växtstekeln har också vassa käkar men de fungerar som sönderfördelande verktyg tillsammans med de övriga mundelarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar