torsdag 6 augusti 2015

När svampen tagit över

Så här års fylls kamerans minneskort snabbare än vad jag hinner mata ut via bloggen. Allt söker sig förstås inte hit men det är ändå en hel del som skulle vara kul att hinna få publicerade. Jag ligger med andra ord "efter" - vilket är lite lustigt att påstå eftersom jag varken har tidtabell, deadlines eller publiceringstvång. Men viss aktualitet är förstås kul att försöka hålla eftersom det ändå handlar om en blogg. Orsaken till att det blir många bilder handlar förstås inte om att jag är särskilt aktiv med att vara ute och söka motiv. Nej, det är ju helt enkelt bara så att motiven dräller fram och att kameran ändå oftast finns i närheten. Just nu är det arbete i omedelbar närhet till den egna trädgården som gäller - i alla fall ännu en vecka.

Så...

Den här flugan har inte drabbats av gaser. Problemen är snarare av svampartad karaktär. 
Det finns många olika svampar/mögel som angriper småkryp och slutligen dödar dem. Flera (jag antar de flesta) lever en tid i offrets kropp och precis innan svampen är färdig att sprida sina sporer, styr den sitt offer till en för svampen lämplig plats. I det här fallet har svampen fått flugan att klättra högt upp på en brännässla och sätta sig ute på spetsen av ett blad. Det är en perfekt plats för svampen när sporerna ska spridas. Svampangripna flugor är ett förekommande fenomen också inomhus. Flugan sitter då ofta på insidan av ett fönster - inte sällan högt upp - och till slut är det som fullt av små prickar eller mikroskopiskt damm på glaset runt flugan när svampen sporulerat. Gissar att det är något som många noterat hemma hos sig.

Jag hade tänkt följa med utvecklingen, men tyvärr försvann flugliket med svamp och allt. Borde förstås ha tagit brännässlan tillvara, gjort snittblomma av den och därigenom fått ta del av hur svampangreppet framskred. Det skulle också ha varit till hjälp ifall man vill veta mera exakt vilken svamp det är fråga om.
Det fins t.ex. ett flugmögel som heter Entomophthora muscae, och som utseendemässigt stämmer ganska bra med hur bildens fluga ser ut så här långt. Men att faktiskt spika svamp-arten vågar jag verkligen inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar