söndag 21 juli 2013

Stekelbesök vid utebelysningen

Nattflyn lockas som bekant till ljussken men det gör även vissa steklar som parasiterar på just nattflyn - eller egentligen på deras larver.
Är det en röd, ca 2 cm lång och slank stekel som kretsar kring utebelysningen så är det art i underfamiljen Ophioninae (nattflysteklar) vilken ingår i familjen Ichneumonidae (brokparasitsteklar).
Vilken art eller ens vilket släkte den fotograferade stekeln tillhör kan jag inte slå fast. Jag lutar mot att det är någon av Enicospilus-arterna men vid den vaga gissningen går gränsen.

Edit: Enicospilus... ja! Artnamnet låter jag vara osagt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar