lördag 27 juli 2013

Kompostkvarn och kardborrsfly

Kardborrsfly
Det blev inget målande av husvägg idag. Jag skyller på solen, hettan och det faktum att en beställd färg ännu inte hunnit anlända.
Så istället passade jag på att försöka rensa och städa i trädgården. Med all husrestaurering har grönskan och oredan vuxit och brett ut sig. Igår började jag projekt "begränsa pestskråp" Pestskråp - Petasites hybridus - har vi av någon märklig anledning (ett ögonblick av dumhet för många år sedan) i vår trädgård och den mäktiga växten är sannerligen växtkraftig och bra på att skicka rotskott.
Igår rensade jag bort största delen och idag körde jag alltsammans i kompostkvarnen. 
För att smidigt mata ner de gigantiska bladen i kvarnen spjälkte jag huvud(mitt)nerven i längsled precis vid bladskaftet vartefter stjälkarna åkte ner. Likt stjälken är huvudnerven ihålig en liten bit upp i bladet.
Efter många nermalda blad noterade jag plötsligt ett blad där det ihåliga bladskaftet var fullt av brun sörja längs innerväggarna. Jag utgick från att det var avföring från någon larv men hittade ingen. Några blad senare var det samma bruna interiör och jag spjälkte stjälken vidare i hopp om att kanske finna något.
En bit upp i bladets mittnerv var mycket riktigt en larv. Den var väl ungefär 2 cm lång och givetvis inte helt pigg på att bli frilagd för att agera fotomodell.

Jag kan ha fel men vill påstå att det är larven av kardborrsfly - Gortyna flavago
Kardborrsfly är ett bruntecknat nattfly vars larver lever i ett flertal av våra vanliga växter. Precis som namnet antyder är tistlar en av dessa växter men de går även i kirskål, vänderot (Valeriana), skräppor och några till - bl.a. skråp och helt klart pestskråp.
Larven åkte minsann inte ner i kompostkvarnen. Den fick istället flytta in i ett nytt blad i det kvarlämnade beståndet. Jag nöp upp ett litet snitt i undersidan av mittnerven, vek upp snittet och petade in larven. Om jag bara kommer ihåg ska jag mot hösten kontrollera om den förpuppar sig i stjälken eller om den äter sig ut (lämnar ett nytt hål) och förpuppar sig på annat håll. Hittar jag puppan blir det möjligen ett försök att hålla den på kontrollerbar plats för att se om det är ett kardborrsfly som kommer ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar