onsdag 17 juli 2013

Parasitoid fluga i sockerbutiken

Jag skrev tidigare om de parasitoida flugorna Sicus ferrugineus och Conops quadrifasciatus som sticker in sina ägg mellan bakkroppssköldarna på humlor och getingar. 
Också inom andra flugsläkten lever arterna som parasitoider. Dels finns den stora familjen parasitflugor (Tachinidae) men även svävflugorna (Bombyliidae) har larver som lever på andra insekters larver. Många av svävflugorna är intriktade på solitära bin och lägger sina ägg i det solitära biets "bohåla" varpå larven sedan parasiterar på bohålans invånare - dvs. bi-larven.
Hemipenthes maurus är en relativt vanlig och kännspak svävfluga som ofta kan ses när de söker nektar bland blommorna.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar