måndag 15 juli 2013

Megastigmus på rosorna

Jag vet inte om detta är Megastigmus aculeatus då huvudet och mellankroppen är mörkare än hos arten generellt men det faktum att den sitter på ett rosblad nu under rosornas blomning skulle kunna tyda på att artbestämningen inte är allt för vild.
Megastigmus-steklarna tillhör familjen Torymidae (gallglanssteklar) som innehåller både parasiterande och växtlevande arter.
Släktet Megastigmus består mestadels av arter vars larver växer upp i växtfrön och samtidigt äter upp fröets näringsrika innehåll. Arten M aculeatus är specialiserad på rosor medan närstående släktingar "lever ihop" med andra växter - såsom en, gran, hägg osv. 
Att göra artbestämningen på basen av att den sitter just på ett rosblad är givetvis vanskligt men då även andra exemplar fanns på samma ros så är gissningen alltså plausibel men samtidigt finns det också någon annan Megastigma-art som lever på just rosor.

Den här stekeln ska inte förväxlas med de bladsteklar som gör skada på rosornas blad och tillväxt. Det enda som sker ifall M aculeatus angriper rosorna är att fröna förstörs. Om man inte ämnar fröså sina rosor är således ingen skada skedd. Det har också gjorts studier med arter i släktet (bl.a. M aculeatus och M nigrovariegatus) i bekämpningen mot expansiva ros-arter som t.ex. vresros (Rosa rugosa).
Kroppslängden på den dokumenterade steklen här ovan är ca 3 mm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar