fredag 20 april 2018

Vårpigg Gelis

Med en kroppslängd på knappt två millimeter och aktivitet på gränsen till hyper trots få plusgrader, blev dokumentationen av denna lilla brokparasitstekel ett nästan övermäktigt projekt.

Hela en stycken halvskarp bild fick jag ihop. Tyvärr lyckades stekeln plötsligt flyga sin kos och var spårlöst borta. Exakt hur det gick till vet jag inte. Det är ju inte så att hon har vingar precis.

Många Gelis-arter är vinglösa - i alla fall honorna. Vilken art det rör sig om vågar jag inte ens gissa. Dessa steklar är ganska vanliga men på grund av sin storlek är de förstås förbisedda. Det har gått nästan tre år sedan jag senast hade en framför kameran

Hon skakades fram ur en rododendron (där många småkryp tycks övervintra) här i trädgården 16.4.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar