söndag 6 augusti 2017

Intrikat

Hur snygg på en skala får man vara? Bland småkrypen finns det som bekant nästan inga gränser och den här ängsskinnbaggenymfen håller snygg-fanan högt trots - eller tack vare? - halvkaotisk spräcklighet.

Nästa nymfstadium är nästan ännu stiligare. Som vuxen blir den mer gråbrunmurrig och oansenlig. I och för sig smälter även de här nymferna väl in på rätt underlag.

Arten heter Phytocoris intricatus. De syns från juli till september och gillar främst barrträd - kanske främst granar (Picea). Bildens nymfer är kring 4 mm långa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar