söndag 6 augusti 2017

Allmänt eller sommar?

Hade lite svårt att ordna informativa, dorsala habitus-fotografier på den här. Dels satt den högt upp och dels är den lite väl stor för objektivet.

Hur som helst. Här sitter i alla fall ett ljust exemplar av Apamea crenata. I källor på nätet har den trivialnamnet sommarängsfly och i Sveriges Fjärilar heter den allmänt ängsfly

Färgvariationerna kan vara ganska stora och spänner från mörka, rödbruna varianter till ljusa exemplar i stil med det som syns på bilderna. Vingspannet är ca 40 mm och larverna lever på ett antal olika gräs. Det är ett vanligt nattfly inom stammen Apameini (ängsflyn)



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar