söndag 27 april 2014

Skräntärna

En bit ut i skärgården häckar skräntärnorna - Hydroprogne caspia - och det händer att de företar sig vändor in över Bådaviken. Den här flög förbi fågeltornet för en vecka sedan (20.4).
Tyvärr bjöd den inte på sitt underbart vackra läte. Skräntärnan avslöjar sig även utan ljud bland de övriga vitfåglarna genom en helt annan karaktär i själva flygningen. De rör sig med en slags bestämdhet i vingslagen och känns allmänt lite tyngre än t.ex. fiskmåsarna - vilket de i och för sig också är.

När man väl blivit varse skräntärnan avslöjar givetvis näbben direkt vad det rör sig om för fågel.
Hen flög bara vidare och stannade den här gången inte för något fiskafänge.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar