fredag 20 juli 2018

Behold the mighty glattstekel

Försökte förtvivlat jaga en glattstekel med kameran för några dagar sedan. Stekeln rusade i sedvanlig kvick stekelstil omkring på en bladlusbelamrad björnloka. Eftersom det var en glattstekel förmodade jag att hon var på jakt efter något annat än bladlössen - kanske blomfluglarver. Några sådana verkade inte finnas på blomman trots sommarens myckna mängd blomflugor och den ännu mycknare mängden bladlöss (många blomfluglarver äter bladlöss).

Stekeln höll sig givetvis alltid på fel sida om blomflockarna och stänglarna. Men en någorlunda skarp bild utan grönska mellan objektiv och motiv blev det i alla fall.

Har också en del bilder med skärpan på fel plats, men de bilderna visar ändå några detaljer som gör att stekeln i fråga (enl. expertis) förmodligen, eventuellt, kanske kan hänföras till släktet Melanips. Hon ser oförskämt mycket ut som denna glattstekel jag fotograferade för fyra år sedan. Där syns det vad hon skulle ha gjort om hon hittat en larv på den där björnlokan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar