torsdag 14 juni 2018

Ormhalsslända

Det känns liksom lite extra exotiskt när en ormhalsslända spatserar förbi korpgluggarna. Inte för att de är ovanliga, men för att de helt enkelt har ett så pass säreget utseende. Sedan är det vid närmare eftertanke kanske inte heller varje dag man ser dem. Det börjar vara ett par år sedan jag senast kollade in en ormhalsslända.

I Finland har vi tre släkten med en art var - dvs. totalt tre olika arter. Alla tre ska vara möjliga att se i Utgångspunktens närhet. Själv har jag dock inte tidigare gjort några artbestämningar på de jag sett.

Den här gången är det således dags att ordna den saken. Alla tre arterna liknar varandra hyfsat mycket. De går ungefär i samma färgskala och med likartad teckning på kroppen. Skillnaderna ligger i vingribborna och i vingmärket (Pterostigma). Det långsmala fältet i vingens framkant heter Costa. Atnalet vingribbor (indelningar) i det fältet plus vingmärkets utseende är nycklarna för att arta dem korrekt. Här ser vi åtta stycken vingribbor och ett långsmalt, ljust vingmärke som är lika långt som cellen ovanför. Svaret man då får är arten Xanthostigma xanthostigma. Något svenskt trivialnamn har den inte. Den dag jag har fotograferat någon av de andra arterna får jag återkomma med deras vingribbor och märke.

Det här är en hona. Bakändan kröns nämligen av ett långt äggläggningsrör. Både fullbildade ormhalssländor och deras larver är rejält rovgiriga. De sägs även ha territoriella beteenden. 

Man skulle ju kunna tänka sig att ormhalssländor är nära besläktade med t.ex. guldögonsländor och florsländor i ordningen Neuroptera (nätvingar) eftersom utseendet kunde tyda på det. Men så är det inte. Visst är de släkt, men inte särskilt nära. 

Ormhalssländorna (fam. Raphidiidae) ingår i ordningen Raphidioptera (halssländor) som i sin tur är en av tre ordningar i överordningen Neuropterida - och det är först på den nivån som släktskapen möts. Ormhalssländornas och nätvingarnas gemensamma förfader levde därmed för galet många miljoner år sedan. De tidigaste kända fossilen av halssländor är från början av Jura-perioden (närmare 200 miljoner år tillbaka).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar