lördag 2 juni 2018

Hopplös brokparasitstekel

Fyra millimeter hopplös hane. Med hopplös menar jag att jag inte gjort några allvarliga försök att börja reda ut dess position i brokparasitstekelsläktträdet (ett ord jag ville använda eftersom det är så långt). Dorsalbilden störs av gammalt spindelvävsliknande trådverk jag inte observerade i sökaren. Stekeln stannade inte heller kvar för att mer omfattande fotografering skulle kunna ske. Så är det ju när man försöker dokumentera dessa kryp "i det vilda".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar