lördag 9 juni 2018

Bladlusjagande rovstekel

Gårdsbjörken har blivit den senaste tidens magnet för min del. En del olika småkryp rör sig längs stammen och jag försöker dokumentera vartefter.

Här ska det enligt expertisen troligen passa med Passaloecus corniger. Finns viss "risk" att det är någon annan art i släktet, så artningen får ackompanjeras av ett litet osäkert frågetecken.

P. corniger hör till de rovsteklar som söker bohålor i trävirke och kan därmed också ty sig till stekelhotell om hålens diameter är lämpliga. Det här är ju ingen stor insekt. 5-6 (kanske max 7) stycken millimetrar får väl plats mellan käkarna och bakkroppsspetsen. Som föda till sina larver fångar den bladlöss. Verkar vara en relativt vanlig art.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar