måndag 15 maj 2017

Larv på skogsmattan

Våren 2016 påträffade jag ett par skogsmattvävare (Bathyphantes nigrinus) med Acrodactyla degener-larver. Har förstås förväntat mig samma typ av fynd i år.

I fredags (12.5) dök det första spindeloffret upp. Den här gången är det en hane som dras med stekellarven i fråga.

Fjolårets skogsmattvävare (med parasitsteklar) hittades i en rododendronbuske. Hanen på bilderna vaskades fram ur en strutbräkens (Matteuccia struthiopteris) torra fjolårsblad.

I motsats till de flesta spindlarna jag lirkar fram och fotograferar, får dylika parasiterade exemplar finna sig i att bli tillvaratagna för fortsatt kontroll.

När en parasitoid sitter så här på utsidan av sin värd, kallas den ektoparasitisk (äv. t.ex. loppor och löss). I det här fallet är den också koinobiont, vilket innebär att den inte påverkar värddjuret på särskilt många andra sätt än att den suger näring - fram tills den dag det är dags att döda värddjuret och förpuppa sig vill säga. Det finns dock många koinobionta parasiter som påverkar värdjurets beteende. Koinobiont strategi innebär alltså att parasitoiden kan suga näring från värddjuret en längre tid. Därmed behöver värddjuret inte heller vara så stort men ändå bjuda på tillräcklig mängd mat. Spindeln äter ju och tillför därför ny näring vartefter larven äter sin andel.

En "motsats" till ektoparasitisk koinobiont är endoparasitisk idiobiont. Idiobiont innebär att parasitoiden hejdar värddjurets verksamhet och utveckling. Värddjuret paralyseras eller på annat sätt förhindras att fungera normalt. När det gäller parasitoida steklar behöver idiobionta varianter välja tillräckligt stora värddjur för att existerande mängd mat ska vara tillräcklig för stekellarvens egna utveckling. En endoparasitoid (som lever inuti värddjuret) behöver förstås inte nödvändigtvis vara idiobiont. 

När jag nu ändå började orda om dylika saker kan jag ju även fortsätta genom att i korthet nämna skillnaden mellan parasit och parasitoid (ifall det är obekant för någon läsare). Den förstnämnda dödar ju normalt inte sin värd eftersom parasiten är i behov av att hålla värden levande (t.ex. inälvsmaskar), medan parasitoida varelser alltid avlivar värden till slut. Så även om man till vardags pratar om parasitsteklar, är de ju i egentlig mening parasitoida.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar