måndag 22 maj 2017

Kortvingefrågor... och svar

Ny sållnings-session ute i trädgårdens olika förnor gjordes i fredags (19.5). Resultatet presenteras i detta och kommande inlägg.

Börjar med en kortvinge.

Fråga nr 1: Hur många ungefärligen centimeter-långa svarta kortvingearter finns det?
Svar: Löjligt många.
Fråga nr 2: Kan man artbestämma dem?
Svar: Självklart. Annars skulle de ju inte vara namngivna och beskrivna.
Fråga nr 3: Vilken art syns då på bilden?
Svar: Haha! Jo tjosan. Säkert!
Följdfråga på fråga nr 3: Vad menas med det?
Svar: Jomen att arta från bild liksom... Duuuh!
Fråga nr 4: Så det går inte då, eller?
Svar: Vissa går säkert, andra går kanske och en del går knappast alls.
Fråga nr 5: Hur gör man då?
Svar: Man skickar den till Cern där de kör kortvingen i sin Large Hadron Collider för att utröna den art-typiska higgsbosonen för skalbaggen i fråga.

Men nu är ju den här kortvingen inte skickad till Cern. Släktet torde dock vara Bisnius (subtribus Philonthina, tribus Staphylinini). Exemplaret var ca 7-8 mm långt och vaskades fram ur bitar av "kvisthack" vilket fungerar som marktäckning. Dessa kortvingar är - precis som de flesta kortvingarna (fam. Staphylinidae) kvicka och rörliga rovdjur som gillar olika typer av förna och motsvarande labyrint-liknande trånga omgivningar.

"Ögonen" i dess "nacke" är kameran som speglas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar