måndag 5 oktober 2015

Italienresan del 4 - Nattflyn

Om nu de tre tidigare Italien-krypen var någorlunda enkla att artbestämma så är dessa tvärtom galet knepiga för en som redan har svårt med våra vanligaste egna nattfladder. 
Om vi har många olika arter här i Finland så vågar jag knappt ens kolla källorna på hur många det kan finnas i Italien. 
Men jag gör väl ett försök att haspla ur mig några namn trots allt.

Det här ser ut som om det kunde vara en björnspinnare vid namn Cymbalophora pudica. Runt gårdslampan vid det hus jag övernattade i Civitella d'Agliano, hängde ett antal småslitna exemplar av den här fjärilen. Vingspannet är runt 40 mm.


Här har jag hittills gått bet. Mönstret ser ju ut att vara hyfsat kännspakt och inget sådant där kaosaktigt gytter av ljust och mörkt om vartannat. Men icke! Det kanske lossnar någon dag. Vingspannet är väl mot 40 mm. Alltså ungefär lika stor som björnspinnaren här ovan.

Edit: Man slänger upp en bild på rätt ställe och visst finns det någon kunnig som direkt leder en på rätt vägar. Vad vi har här ovan är en rotfjäril - familjen Hepialidae.
Arten ska vara Triodia sylvina - kamsprötad rotfjäril. Familjen rotfjärilar är ett primitivt fjärilsgäng med "gamla drag" som liknande mönster av vingribbor på båda paren vingar. Antennerna är korta och sugsnabel saknas. Larverna lever, som namnet antyder, på växtrötter. Storleken är variabel och vingspann mellan 26 och 58 mm uppges (i Sveriges Fjärilar) för T. sylvina. Arten torde vara möjlig att se även här i Österbotten.


Cydalima perspectalis (Box Tree Moth på engelska). Det här är inget nattfly. Det är ett mott, Detta mott kunde heta typ Buxbom-mott på svenska. Arten härstammar från östasien och har blivit en ställvis invasiv fjäril i Europa. De första fynden gjordes för ca tio år sedan. Antagligen kan den vara ett bekymmer på sina håll - ett buxbomsbekymmer. Den saken har jag inte undersökt. Vingspannet är drygt 40 mm.


Phragmatobia fuliginosa - Rostvinge på svenska - är hyfsat vanlig också här i Norden. Bakvingarna som inte syns här är klarare röda med svarta markeringar. Larven är hårig och går i stort sett i samma färgskala som den fullvuxna fjärilen. Det fotograferade exemplarets vingspann är kring 30-35 cm. Rostvingen hör till björnspinnarna - underfamiljen Arctiinae. 


Det här skulle ju eventuellt kunna tänkas vara något nejlikfly - dvs. ur släktet Hadena. Är det t.o.m. Hadena bicruris (allmänt nejlikfly) eller är det H. capsincola (förväxlat nejlikfly)? Det är inte lätt när det är svårt.


Någon Eilema-art. Kanske E. griseola eller E. lurideola (askgrå lavspinnare eller blygrå lavspinnare). Eller någon annan? Vingspannet är kring 30 mm. 


Är det bara ett litet exemplar av Noctua pronuba, är det något annat Noctua-fly eller är det en som heter Aegrocola (Haemachola) haematidea? Den sansade observatören ägnar sig åt detaljstudier av dylika kreatur. T.ex. skulle en sådan person ta fast fjärilen och åtminstone se hur bakvingarna är tecknade. Gjorde jag det? Pytsan! Så jag får skylla mig själv.

Edit: Hjälpen som ledde till kamsprötad rotfjäril prickade in Xestia baja för det här nattflyet. X. baja heter svartpunkterat jordfly på ett annat språk. Det är ett riktigt vanligt jordfly även här hos oss. Larverna lever på ett flertal olika växter - bl.a. skräppa, slån, vide och björk.

Bara för att något fotograferats nere vid Medelhavsländerna behöver det inte vara sällsynt hos oss,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar