söndag 4 oktober 2015

Italienresan del 3 - Husspindelfoting

Spindelfotingar - Scutigeridae - är långbenta enkelfotingar och således besläktade med våra stenkrypare. Familjen hör tropiska och subtropiska områden till. Husspindelfotingen Scutigera coleoptrata hör hemma i medelhavsområdet. Likt större dallerspindel håller den sig gärna inomhus och har med hjälp av människan således spridit sig till platser långt utanför sitt normala utbredningsområde (även till USA). I Norden har den påträffats på några fåtal ställen inomhus.

Även det fotograferade exemplaret befann sig inomhus trots att klimat och väder inte skulle vara ett bekymmer utanför husets väggar. Snarare handlar det säkerligen om tillgång på lämpliga bytesdjur i den lilla toalett där den här husspindelfotingen satt på väggen.
Kroppslängden var ca 2 cm. Till det plussas rejält långa antenner och två likaledes långa bakersta ben, vilka även de tjänstgör som känselspröt.
Spindelfotingar är snabba rackare som kan fånga kvicka byten. Insekter och spindeldjur är deras normala föda.

Förutom benen skiljer sig spindelfotingarna från övriga enkelfotingar bl.a. på ögonen som är av väl utvecklad facett-modell.

Översta bilden togs med kamerahusets inbyggda blixt (o-diffuserat) och andra bilden utan blixt och med lång slutartid. Det är i möten som detta man önskar man hade tagit med sig den vanliga makro-utrustningen - samt haft tid och möjlighet att jobba lite extra med motiven. Men jag får väl vara glad att överhuvudtaget ha sett spindelfotingen. Det var första "krysset" och den syntes inte igen under de två dagarna jag var kvar och nyttjade samma dass.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar