söndag 4 oktober 2015

Italienresan del 2 - Pappersgetingar

Vågar mig inte på någon självsäker artbestämning. Gissningen går ändå i riktning mot Polistes dominula (huspappersgeting) eftersom den är allmänt förekommande på det aktuella stället och har för vana att anlägga sina bon i/på hus. Närmaste förväxlingsrisken lär vara P. gallicus och det ska vara närmast omöjligt att skilja dem åt bå basen av ett dylikt fotografi. Den senare tycks dock föredra att bygga sina bon hängande i växtlighet snarare än i människors konstruktioner - även om undantag antagligen förekommer.

Tre st Polistes-arter har påträffats i Norden. P. dominula är den ena av den men det är sannolikt exemplar som följt med transporter. Artens utbredningsområde sträcker sig (just nu) så långt norrut som Baltikum. De övriga två (P. biglumis och P. nimphaär sällsynta varav den senare bara hittats vid några få tillfällen.

Pappersgetingar är lite speciella när det kommer till den sociala biten. De kan beskrivas vara ett slags mellanting mellan solitära och sociala getingar. I början av säsongen är alla i grund och botten möjliga fertila honor som slår sig ihop och bildar en koloni med ett gemensamt bobygge. Boet påminner om de sociala getingarnas konstruktioner men saknar det yttersta, skyddande höljet. Cellkonstruktionerna är alltså full synliga. Under processen utvecklas en rangordning honorna emellan och den som är högst i hierarkin börjar fungera ungefär som en drottning. Hon matas även av de övriga och hon blir mest framgångsrik med att producera avkomma. Rangordningen behöver inte vara statisk och förändringar kan ske under början av säsongen. Lågt rankade honor utför främst bobyggande. De första äggen/larverna i boet kläcks till arbetare varpå tidigare lågt rankade honor flyttar bort eller fördrivs. En ny generation fertila honor - tillsammans med hanar - kläcks under slutet av sommaren och processen kan börja om nästa säsong.

Getingarna på bilden hade samlats under ett utskjutande tak. Vet inte vad orsaken till samlingen var. Något bo kunde jag inte se i närheten men så hade jag inte heller tid att leta. Några hanar tycks inte finnas med på bilden. De har mera gult på huvudet och kraftigt böjda antennspetsar.

Referens:

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
DC 52-54
Steklar: Myror - getingar
Hymenoptera: Formicidae - Vespidae


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar