söndag 30 mars 2014

Svanar, svanar, svanar

Svanar har samlats i älven. Jag fick för mig att försöka få dem på film men tog givetvis också stillbildskameran med mig. Fotografierna går rätt snabbt att kasta ut på bloggen men det filmade materialet behöver nog några kvällars (eller mer) arbete innan det är klart för någon publik.

Jag inledde ändå med en vända till Bådaviken. Vill ju ha lite koll på hur våren framskrider där ute vid fågeltornet. Ett par tranor trumpetade och lyfte från en plats långt in i viken men annars var det fortfarande öde. Två Svanar och ett par gäss kunde skymtas ute vid Bådabukten.
Så småningom letade jag mig över till älvsidan ungefär en kilometer uppströms från själva mynningen. Här var isen fortfarande nästan hel så när som på någon enstaka liten vak. I en av dem låg ett svanpar men de var på relativt stort avstånd och jag hade inte möjlighet att komma tillräckligt nära. Filmade ändå några klipp men tog inga bilder.

Därefter cyklade jag vidare till åkern vid Dallunds och tog mig där på nytt ner till älven precis där en serie små öar finns mitt i fåran. Här var det livat men väldigt svårt att komma till en vettig position. Älvstrandens sly glesnar ju ut mot vattnet och man blir till slut väldigt oskyddad och synlig samtidigt som man ändå har en hel massa kvistar framför linsen.

Men hellre lite störande kvistar än störda svanar. Lyckades hitta en plats med en liten glugg i virrvarret av sly och vass. Det var ett ständigt tutande men de svanar som höll på som värst kom jag inte åt att dokumentera. Ett par tranor i närheten drogs tidvis med i trumpetandet men de ville inte visa sig.

En stund senare flyttade jag ungefär hundra meter uppströms och hittade en lite bättre position.

Svanar har också uppehållit sig i ån nedan om kraftverket så jag letade mig ner till älvkanten vid kristliga folkhögskolan och filmade ytterligare några klipp. De två sista fotografierna är också därifrån.

På andra sidan kördes det motorsåg och klövs ved. Det spikades också men svanarna brydde sig inte nämnvärt i oljudet utan höll sig på den sidan av älven. Jag stod helt synlig och de tyckte nog att jag var mer suspekt än motorsågen. Efter en stund slutade de ändå bry sig om mina förehavanden och återgick till sitt ätande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar