torsdag 14 mars 2013

Ur arkivet 8 - en finländsk humla

Riktar jag ögonen mot en fågel så vet jag oftast vad det är för något jag har framför mig. Så är inte fallet med t.ex. insekter. I grova drag vet jag ju till vilka släkten och familjer småkrypen hör (ja det finns många undantag också) men speciellt arttillhörigheten är oftast ett stort frågetecken och även om jag tror mig veta så visar det sig ofta vara fel. Det betyder att jag har massor kvar att upptäcka och lära mig när bildmaterial senare ska kollas igenom. 

Humlan här nedan var en trött stackare som absolut var inne på sista versen en augustidag 2012. Hon hade också blivit av med halva högra frambenet. Vad det var för en humla hade jag ingen aning om. På basen av bildmaterialet fick jag således börja försöka artbestämma och om jag inte tagit helt fel ska detta vara en sandhumla, Bombus veteranus. En närmare koll på arten visade att sandhumlorna verkar vara på stark tillbakagång i mer eller mindre hela deras europeiska utbredningsområde. I Sverige är de uppenbarligen riktigt sällsynta och ställvis helt utrotade. Sandhumlan är kanske inte överdrivet vanlig här i Finland heller men verkar ändå ha ett förhållandevis starkt fäste i landet och speciellt runt kusten. 
Orsaken till deras minskning och försvinnande har att göra med ökade monokulturer inom jordbruket och allt färre av de ängar och blommor de är beroende av. 


Alla bider tagna med Canon EOS 60D, Canon FD Auto Bellows och El-Nikkor 105 mm.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar