lördag 8 november 2014

Granbaldakinspindel

Ber härmed om att få presentera spindeln Pityohyphantes phrygianus som tillhör familjen täckvävarspindlar (Linyphiidae). Dessa spindlar är förtjusta i barrträd och då främst gran, men hittas ibland också i enar. Näten är de för familjen typiska tätt vävda trasslen i vilka spindeln oftast syns med ryggen nedåt. Arten når en kroppslängd på ca 6 mm och liknar arterna i det närliggande släktet Linyphia som ofta syns i allehanda låg vegetation - även i trädgårdar. Huvudsakliga skillnader är att Granbaldakinspindelns bakkropp har ljusa sidor och att det svarta Y:et på framkroppen delar sig i fyra mer eller mindre tydliga streck fram mot ögonen. Den har inte heller en svart "konturlinje" runt framkroppens ovansida. Spindeln är vanlig.

Exemplaret på bilden hittades då det var -2°C och rörelserna var både stela och okontrollerade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar