lördag 10 juni 2017

Vandringsleden mellan Panike och Björkö. Del 6

Kroppslängden på detta långbenta kvalster är ca 2 mm. Det är med andra ord en ganska rejäl bjässe för att vara representant för nämnda grupp. 

Sedan gammalt är kvalstren (Acari) placerade som underklass i klassen spindeldjur (Arachnida). De är den absolut största och mest variabla underklassen av spindeldjuren. Någonstans över 55 000 kvalster är kända men det verkliga antalet lär förstås vara mycket större än så. Pyttekryp som dessa kan leva oupptäckta för vetenskapen i en ofantlig mängd hörn av klotet. Huruvida Acari är underklass eller något annat tycks också vara ett litet frågetecken. 

Kvalster-ordningen Trombidiformes har troligen de flesta av oss stött på i form av de vackert och intensivt röda sammetskvalstren (Trombidium spp.) som ju är vanliga på marken. Även om de är små och även om man inte har för vana att rota i förnan, så syns de klart och tydligt genom sin starka färg.

Men Trombidiformes är i sig en sanslöst stor ordning. Den innehåller innehåller två underordningar, totalt över 150 familjer, drygt 2 200 släkten och närmare 26 000 kända arter (världen över). En intressant aspekt när det gäller beskrivningar av många Trombidiider är de fysiologiska skillnaderna mellan larver och fullbildade exemplar. Många är kända enbart som det ena eller det andra, vilket innebär att det inte sällan är svårt att veta om man har att göra med en eller flera arter så länge det är okänt vilken larv som kan matchas med en fullbildad individ. Har man då två arter eller en?

Det är inom Trombidiformes som bildens kvalster hittas. Familjen är Erythraeidae och släktet är Erythraeus. Larverna lever som "blodsugande" parasiter på olika insekter (ev. bladlöss och skinnbaggar). Sedan beror valet av offer sannolikt på vilken Erythraeus-art det är fråga om. Jämför med t.ex. Leptus-arterna som ofta syns på lockespindlar och harkrankar.

Fullbildade Erythraeus-kvalster är - för kvalsterförhållanden - snabba rovdjur vilka även mumsar småkrypsägg och [småkryps]kadaver. Detta exemplar hittades vid Bullriksörens rastplats (Vandringsleden Panike - Björkö). Något ovanligt fynd är det i och för sig inte, men kvalster hör till de mer bortglömda krypen i naturen och det är alltid lite extra spännande när man kommer ihåg att komma ihåg dem... och kolla närmare på dem.

Jo men nä men.. en form av kvalster är förstås inte bortglömda. Fästingar tenderar ju generera rubriker allt som oftast.Towards resolving the double classification in Erythraeus (Actinotrichida: Erythraeidae): matching larvae with adults using 28S sequence data and experimental rearing
Jeanette Stålstedt, Andreas Wohltman, Johannes Bergsten, Joanna Makol
Org Divers Evol (2016) 16:761-790 DOI 10.1007/s13127-016-0283-5


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar