torsdag 15 juni 2017

En av stritsäcksteklarna

Stritsäcksteklar är det svenska namnet på släktet Dryinidae.

Det är en utseendemässigt ganska variabel familj som bl.a. innehåller ett antal släkten/arter vars vinglösa honor påminner om spensliga myror. 
Stritsäcksteklar är parasitoider på - håll i hatten - stritar (Auchenorrhyncha). Angripna stritar kan lätt pekas ut eftersom stekellarven (när den nått viss storlek) i de flesta fallen delvis syns på utsidan av striten - inte helt olikt de Ichneumonider som är ektoparasitoida på spindlar. Stritsäcksteklarnas larver kan dock sägas vara endo-ektoparasitoida eftersom framändan/huvudet av larven är beläget inne i striten.

I första bilden kan man skymta det lite speciella framben som stritsäckstekelhonor besitter. De har nämligen en slags omvänd gripklo med vilken de håller fast sitt offer i samband med äggläggningen.

Den fotograferade stekeln är inte artbestämd. Jag vet inte heller vilket släkte hon tillhör. En förfrågan är ute på en för ändamålet bra www-sida. Uppdaterar här om ett svar eventuellt lossnar.

Hon är ca 3,5 mm lång och hon uppehöll sig på bladet av en björnloka.
Dryinidae (Hymenoptera Chrysidoidea) an interesting group among the natural enemies of the Auchenorrhyncha (Hemiptera)
Adalgisa Guglielmino
Universitá della Tuscia
Biologizentrum Linz/Austria. Neue Folge 176 (2002), 549-556


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar