måndag 20 februari 2017

Skarvdebatten. Del 8 - OA griper in

Ostrobothnia Australis r.f. (OA) kan sägas vara den "övergripande" svenskösterbottniska natur-/miljö-föreningen. OA bedriver aktiv verksamhet på flera plan och genom flera olika metoder. Mer om verksamheten och allt annat inom OA finns förstås att läsa på deras hemsida.

Nyligen kom 2017-numret av deras tidskrift OA-Natur ut. Artikelmaterialet är alltid högst intressant och innehåller allt från mer allmänna betraktelser till riktigt ingående undersökningar gjorda av sakkunniga inom respektive områden. En del av de senare artiklarna finns som länkar på OA's hemsida (under OA-Natur). Rekommenderas!

Det finns som sagt många intressanta artiklar att ta del av. Men eftersom jag i den här bloggen ägnat ett försvarligt antal inlägg och tecken åt den ständiga skarvdebatten, ska jag här ta mig friheten att specifikt lyfta fram artikeln Inte från Mittens rike: mellanskarvens europeiska historia, skriven av Henry Pihlström (filosofie doktor i fysiologi och neurovetenskap vid Helsingfors universitet) och Niclas Fritzén filosofie magister (morfologisk-ekologisk zoologi, Helsingfors universitet, samt doktorandstuderande vid Åbo universitet inom ämnet Spindelparasit- steklarnas mångfald, biologi och fylogeni). 


Den som läst mina tidigare skarvinlägg har säkerligen noterat att den där evinnerliga Kina-frågan varit ett ständigt återkommande ämne i debatterna. Samma gäller artfrågan som ju blev lite extra-aktuell när Eirik Granqvist för ett år sedan publicerade sin utläggning angående underarternas (Phalacrocorax carbo carbo / P. c. sinensis) släktskapsförhållande, morfologi och utbredningshistoria.

Granqvist har varit (och är) något av en husgud i vissa "läger" i ett flertal olika miljörelaterade frågor. Bl.a. har han debatterat storskarvarna ytterst frekvent. Han har vid upprepade tillfällen levererat biologisk desinformation och vetenskapligt felaktiga "fakta" kring fåglarna i fråga. Man får väl i enkelhetens namn konstatera att han är en stark anhängare av den nu så heta trenden alternativa fakta... samt yttermera att han tyvärr är hyfsat resistent mot fullständigt verifierbar fakta.

Hur som helst...
Pihlströms och Fritzéns artikel är baserad på en mycket diger undersökning gjord på basen av tillgängliga dokument. Artikeln tar inte ställning till debatten i sig, till stor(mellan)skarvens vara eller icke vara i ett samtida Östersjön, eller till fågelns betydelse för miljö eller fiske. Artikelns huvudsakliga syfte är att sakligt och vetenskapligt kväsa den desinformation och mytbildning som till stora delar tycks vara återkommande ammunition i debatterna - och som primärt används som starka argument till att fågeln inte hör hemma här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar