måndag 13 februari 2017

Fågeldöd

På fredagsförmiddagen kunde jag notera en kaja med bekymmer ute på gatan. Den satt stilla en kort bit utanför trottoaren. Det stod helt klart att något var fel. Innan jag var ute  hade den flyttat sig några meter, och låg i en märklig ställning. 

Fågeln verkade hel. Inget brutet och inga synliga skador. Då kvarstod någon annan typ av skada eller möjligen sjukdom. Kajan hade dock inte heller synliga tecken på sjukdom, ögonen var klara och normala, den verkade ha fettlagret i skick och fjäderdräkten var ren och vårdad.

Någon styrsel på sin kropp hade den inte. Benen spretade framåt, huvudet drogs bakåt och vingarna var allmänt bångstyriga. Den andades tungt. 

Men fåglar har en alldeles otrolig förmåga att "hålla stilen" in i det sista. Det hör till deras överlevnadsinstinkt. Att se frisk och stark ut, är förstås en viktig egenskap för att inte fånga rovdjurens uppmärksamhet.

I dylika lägen funderar man givetvis över smittsamma sjukdomar. Fågelinfluensan har ju t.ex. varit på tapeten - och lär förbli på samma tapet fram över våren. Men i rimlighetens namn torde det för närvarande inte vara någon större risk för just den sjukdomen på en kaja här i Nykarleby. En eventuell spridning norrut borde ske - om den sker - senare i samband med vårflyttningen. En fågelinfluensa-epidemi torde i någon mån även vara synlig hos fler än en fågel. Icke desto mindre håller man förstås en viss grad av försiktighet när man hanterar fåglar - speciellt sådana som är i bedrövligt skick. Dels handlar det om att inte själv dra på sig något litet knepigt virus (eller bakterie) och dels handlar det om att isolera sådana individer som eventuellt kan sprida någonting till andra fåglar.

Det var förstås kört för den här kajan. jag kollade i all enkelhet om vatten och mat kunde intressera men fågeln hade inte längre kontroll över kroppen. Den lilla mängd vatten jag pressade in (med en spruta) fick kajan ner utan större mankemang, men i övrigt var det inga riktiga reaktioner på någonting. Kort därefter kastades veven och därmed var den lilla episoden över.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar