fredag 3 juni 2016

Kusthalmspindel

En aning svåra att få syn på kanske - men inte ovanliga. Vi har två Tibellus-arter i landet. T. maritimus (kusthalmspindel) och T. oblongus (ängshalmspindel). Släktet tillhör familjen Philodromidae som på svenska heter snabblöparspindlar. De två halmspindlarna uppvisar en del utseendemässiga skillnader gentemot merparten av övriga snabblöpare - främst då genom deras långsträckta kroppsform i kombination med vanan att sitta utsträckta och göra sig smala. Förstås en kamouflage-anpassning till deras habitat.

Dessa spindlar hittas främst i närheten av vatten eller åtminstone fuktiga platser. Kika t.ex. bland halvgräsen (Cyperaceae) vid någon strandäng eller våtmark så lär du snart ha någondera arten framför dig. Kroppslängden blir uppemot en centimeter. Smyg försiktigt. Kommer du för nära och spindeln noterar din skepnad/skugga så lirkar den sig kvickt över till "baksidan" av det strå den sitter på.

Båda arterna liknar varandra rejält. T. oblongus kännetecknas av parprickar - en på var sida om den mörka mittstrimman - på bakre halvan av bakkroppen. T. maritimus saknar dessa prickar. Men variationer finns (förstås). Det finns rejält prickiga exemplar av båda arterna. Säkrast är det självfallet att kika på könsorganen. Fyndplatsen kan vara en ledtråd men det är klokt att inte låta den ledtråden vara kassaskåpssäker. Båda arterna hittas i stort sett överallt i landet men T. maritimus är möjligen en aning mer sparsamt förekommande längre inåt land. Ser man på fynd och rapporteringar verkar T. oblongus vara nästan dubbelt så vanlig rent generellt.

Bildens hona påträffades 40 cm från älvens vattenkant nedanom Floraparken här i Nykarleby. Hon hade tagit sig en sen kvällsbit.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar