lördag 2 april 2016

Slankt förna-rovdjur

Kortvingen på bilden lystrar till namnet Othius punctulatus. Precis som de spindlar jag nu fyllt bloggen med, så kommer den här fram ur förnan under trädgårdens cembratall. Barren är något blandade med ett antal olika lövträdsblad. Det här exemplaret är ca 11 mm men de kan bli ett par tre millimeter längre.
Långa vassa käkar i framändan vittnar om att andra smådjur gör skäl av att hålla avstånd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar