fredag 1 april 2016

Barrsäckspindel

Clubiona subsultans (barrsäckspindel) är antagligen en av få lokala säckspindlar man vågar artbestämma utan att börja kika på epigynet. Barrsäckspindeln är nämligen prydd av den där karakteristiska mörka mittranden på bakkroppen.

Men jag kikade i alla fall. Mest för att fortsätta testa mitt araknoskop - eller framförallt luska ut hur jag bäst riktar blixten för att undvika störande spegling/dimmighet i plastfolien.

En hona kan bli närmare centimetern lång (kroppslängd). Den här marklevande spindeln gillar - som namnet antyder - att vistas i barrskog. Att hon råkar befinna sig i vår trädgård är därför högst antagligen på grund av den cembratall vi har. Det var också bland gamla nerfallna barr under tallen som hon vaskades fram - precis i likhet med den absoluta merparten av de senaste inläggens spindlar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar