lördag 5 september 2015

Väggbi

Heriades truncorum.
För visst är det väl ett väggbi? 
Biet fotograferades igår när jag åter gjorde ett nytt försök med FD 200 Macro f4-objektivet. Det blev blandat resultat och jag återkommer med några bildexempel som kan jämföras med fotografier tagna med min normala makro-utrustning.

Om jag sett rätt har vi bara en art av väggbin här i Finland. Väggbina hör till familjen buksamlarbin (Megachilidae) och namnet kommer sig av att pollen samlas just på buksidan. Dessa bin är solitära och de anlägger sina bon i små ihåligheter - ofta inne i flyghålen hos trälevande skalbaggar. Olika buksamlarbin har förstås olika preferenser. Förutom bohålets placering, karaktär och diameter, har de olika solitära bina även egna metoder för hur cellerna (larvkamrarna) konstrueras. Väggbiet, till exempel, nyttjar barrträds-kåda. 

Så kallade bi-hotell (eller stekel-hotell) kan vara ett välkommet alternativ som boplats i trädgårdar. Det kan ju nämligen vara ont om naturliga bohålor på sådana platser - speciellt om trädgårdarna är "välstädade". Det gäller dock inte i den här trädgården. Med gamla byggnader och gamla träd i och runt trädgården, finns många valmöjligheter för en hel uppsjö solitära steklar. I somras adderades också ett nytt bi-hotell. Även det är något jag ska försöka återkomma till i ett senare skede.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar