lördag 3 augusti 2013

Mickelsörarna. Del 2 - Långhorningslarv

Barrträdlöpare
Efter skogsavverkningar på 70-talet planterades en hel del tall in på olika håll vid Mickelsörarna. Som ett led i miljöarbetet med detta skyddade naturområde ska en del av de tallarna sakteliga få stryka på foten för att ge plats åt träd som annars skulle ha växt upp naturligt - dvs. inledningsvis lövträd och sedan gran.
Tallar som fälldes för några år sedan är i nuläget tillhåll för olika trädlevande insekter och andra organismer. Tallarna uppvisade stora mängder flyghål av små skalbaggar jag gissar är barkborrar. En del sådana larver och andra, för mig okända, larver kunde också hittas under barken på en del träd.
Den 16 mm långa larven på bilden ovan är sannolikt barrträdlöpare - Rhagium inquisitor - vars larver (likt många andra långhorningar) lever och gnager sina gångar precis under barken på döda träd. För att se de vuxna skalbaggarna borde man troligen ha varit på plats i juni. Enligt Nationalnyckeln lever de som larver i två år (eller ibland mer) innan de förpuppar sig.
Dessa larver sägs försvara sig med hjälp av sina kraftiga käkar men jag kom mig inte för att testa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar