onsdag 7 augusti 2013

Mickelsörarna. Del 17 - Skarvlänken i kedjan

Hittade en ny och synnerligen intressant avhandling om storskarvens födoval (länk nedan). Avhandlingen berör delvis också skarvens inverkan på en större del av den marina faunan än bara de fiskarter den äter. Eftersom den väljer att äta en viss typ av fisk (olika på olika håll och årstid) påverkar den via näringskedjan också övriga fiskarters bestånd - liksom i förlängningen även mindre organismer. Intressant är också den nämnda konkurrensen med andra topp-predatorer som havsörn och säl men i den frågan går avhandlingen inte vidare - vilket iofs inte heller var dess huvudsyfte.
Det sätt på vilket olika organismer är sammanlänkade i näringskedjan är i slutändan mer komplext än vad vi normalt föreställer oss. Det gör också många miljöfrågor är oerhört komplicerade eftersom svaren inte alltid är de vi tror de är och eftersom effekterna aldrig kan påverka bara en eller ens två arter. 

Effekten på fiskbestånden och konkurrens med fisket är en fråga och en annan fråga är de effekter skarven eventuellt kan ha på andra sjöfåglar och marint liv. Ställvis kan den kanske direkt konkurrera med vissa arter och genom effekter längs näringskedjan kan möjligen andra sjöfåglar gynnas eller missgynnas.
Den grundläggande frågan är väl ändå fortfarande huruvida Sinensis är en helt främmande invaderare av Östersjön eller om den endast återtar en del av dess naturliga utbredningsområde och hur vi bör reagera på det - om vi alls ska reagera.

Samtidigt kommer fler och fler alarmerande rapporter om neonikotinoiderna och deras relativt omedelbara effekter på insektlivet samt den eventuella framtida situationen när ämnena ackumuleras i havet - och speciellt i dyngbrunnen Östersjön.
Måhända är skarven slutligen ett ganska litet problem i det stora hela.

Vid Mickelsörarna är det ingen häckning vad jag hört. En hel del skarvar stryker nog omkring i området och visst finns det holmar som till synes skulle passa fåglarna alldeles prima. Men fåglarna "tänker" inte alltid som vi gör - eller som vi tror att de tänker.
Referens:

Analytical Basis for Ecosystem Approaches
Maria Boström
Licentiate Thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala 2013


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar