torsdag 24 maj 2018

Havrebladlus

Trädgårdens hägg har sina nya skott beklädda med bladlöss. Det här torde vara arten Rhopalosiphum padi. Trivialnamnet är havrebladlus och det heter den för att den ibland kan bli galet talrik och angripa havre. Annars gillar dessa bladlöss normalt hägg samt i någon mån apel och rönn. Det är skäl att hålla ögonen öppna efter steklar på dessa kvistar nu också.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar