fredag 2 mars 2018

Ut till "Punkten"

Hej och hå... ännu en knackig bild på småfågel högt uppe i en tallkrona (se de två föregående inläggen). 

I dag hade jag uppdrag vid "Punkten" som är en rastplats med takförsedd grillplats ute längs motions-/skid-spåret i Nykarleby. Jag skulle dit för att starta upp en liten brasa så att en efterföljande grupp skulle få grillglöd lämpligt till sin ankomst.

På väg dit träffade jag på ett litet gäng kungsfåglar som ägnade sig åt matsök uppe i tallarna. Det är onekligen tufft av dessa småttingar att fixa kalla vintrar. Nu har vi ju haft ett par veckor med temperaturer ner under minus tjugo grader på nätterna. Antagligen riskerar det sätta sina spår bland kungsfåglarna som får lov att vara ordentligt aktiva i sitt födosök. De har t.ex. inte samma strategier som småmesarna med matförråd och bredare födosortiment. Kungsfåglarna är ju utpräglade småkrypsätare och behöver vara ihärdiga i jakten på övervintrande spindlar och insekter. Nu är ändå dagarna längre och kungsfåglarna kan utnyttja mera tid av dygnet för detta födosök så att dagens samlade energi räcker till för dygnets mörka timmar.

Dödligheten har bland de övervintrande här i Finland beräknats vara kring 70% (Hildén 1982), men är under svåra vintrar förstås högre. Det är dock inte någon dans på rosor för de individer som flyttar heller. Kungsfåglarna är snabba att reproducera sig och kan kompensera år då dödligheten varit hög. Vid enstaka tillfällen kan kungsfåglarna besöka vintermatningar och plockar då främst i sig rent fett i form av talg eller fläsksvål. Smulor av skalade frön lär också slinka ner.

Angående bilden ovan så var det den enda exponeringen där en fågel kunde skymtas. Givetvis valde kungsfåglarna att vara på andra sidan kvistarna och grenarna.

En mindre spektakulär vintersmåfågel är förstås domherren. Tvärtom är det väl snarast så att man förknippar dessa fåglar med just vintern. Nu hörs de i trädtopparna med sina enkla strofer. Även honorna sjunger och på bilden ovan är det ju exakt precis en hona som är i färd med sin sång.

Bredvid den stig jag tog i dag fanns detta spår. Fågeln har kommit från höger, dykt ner i snön, kanske kikat upp, sedan dykt vidare för att slutligen flyga upp ur hålet till vänster. Av storleken på spåren att döma säger jag järpe framom orre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar