lördag 27 januari 2018

Gråbruna siskor del 1 - Gråsiskor


För en tid sedan ramlade jag in i blodigt allvarlig polemik beträffande artbestämningen av en fågel på ett gravt underexponerat mobilkamerafotografi. Min fågelkunnige kontrahent menade att det rörde sig om grönsiska och jag hävdade med bestämdhet gråsiska. Efter ett antal noggrant utförda undersökningar av det fotografiska materialet kunde jag slutligen gå segrande ur den häftiga och högst angelägna bataljen. Vad är väl mera manligt - eller typiskt manligt - än att besserwissra om sådana saker?

Nä men skämt åsido... är väl bäst att tillägga.

I samband med den debatten - som nog egentligen var allra mest besläktad med den där virala klänningen 2015 snarare än ornitologi - dök det på en fb-sida upp förfrågningar på bilder av en annan gråsiska. Då handlade frågan om ifall det var gråsiska eller snösiska. 

Ibland har jag själv drabbats av tvivel i mina artningsförsök när jag observerat siskor som kan ha drag av både gråsiska och snösiska. 
2013 hade jag vid vintermatningen gråsiskor som konstaterades vara av den kontinentala formen cabaret - brunsiska kallas den på svenska. Att skilja den från unga och mörka exemplar av gråsiska (flammea) kan ibland också vara vanskligt.

Tanken på att samla bilder av många olika individer har jag haft hyfsat länge och de ovan nämnda frågeställningarna (grönsiskan & snösiskan) gjorde mig mer hugad att komma igång. Det blir således en serie inlägg där jag försöker kika närmare på dessa siskor. Det blir gråsiskor, brunsiskor, snösiskor, taxonomin (eller fylogenin om man så vill) och antagligen även en del annat.
Dylika sisk-betraktelser är ingalunda unika och det finns därmed en hel del undersökningar att kika närmare på - samt referera till vartefter. 

Först kommer här ett inlägg bestående av fotografier jag tog den 5.1.2018 då en flock på ca 30 gråsiskor (Acanthis flammea) besökte vintermatningen. Ljussituationen var bedrövlig och här finns flera bilder som lider av en del oskärpa. Färgtemperaturen skiljer sig en aning mellan vissa bilder, men i stora drag torde fåglarna i alla fall representeras på något så när konsekvent sätt och därmed vara jämförbara med varandra.

I första hand är det här bara en samling bilder av typiska flammea-siskor och det ger möjlighet att jämföra individernas utseende. När det handlar om proportioner (näbbstorlek o dyl.) finns här förstås inga uppmätta mått.

Ovan en adult hane. Vinterblek rodnad på bröstet och i övrigt karakteristisk med mörkröd hjässfläck, typisk näbb och allmänt "normal" i färgsättning och mönster.

Ovan: Hane som känns något blekare än den första. Hjässfläcken är ljusare och ansiktsmasken känns mera grå än svart. Han vänder dock bort ansiktet en smula så merparten av masken/haklappen syns inte så bra. Troligen gör det också att näbben eventuellt ser klenare ut än vad den egentligen är.

Ovan: En fågel med ganska mycket ljust på huvudet. Vitheten överdrivs dock nere vid "haklappen" pga. en snöflinga någonstans mellan kameran och fågeln. Det torde ev. vara en adult hona men min osäkerhetsfaktor är hög. Relativt "liten" fågel.

Ovan: Adult hane. Påminner (kanske för att han burrar upp hjässfjädrarna) om hanen på första bilden men är inte samma. Ljusare/mer kontrastlösa flankstrimmor och aningen blekare rygg. Blekare och mer utspridd rosa teckning på bröstet.

Ovan: Tippar på en 2K-fågel till vänster. 2K = andra kalenderåret och därmed första levnadsåret. Hade jag fotograferat dessa i december hade det varit 1K. Gråsiskor kan bli uppemot 10 år gamla. Sannolikt är det dock ovanligt med så gamla individer. Fjäderdräkten ändrar en aning vartefter de blir äldre och jag har inte koll på nyansskillnaderna - eller om det ens är möjligt att åldersbestämma med exakthet. Dessutom byter fåglarna fjäderdräkt under året och har lite olika färgtoner och mönsterkaraktär mellan årstiderna.

Gråsiska har ofta en aningen konvex övre näbbprofil. Den kan dock i bland vara nästan helt rak.

Ovan: Hane med kraftig näbb, utbredd flankteckning oh ganska jämnbrett vingband. Huvudet ganska kontrastrikt och ryggen med relativt stora svarta teckningar. Intrycket av näbbens storlek är imånga fall beroende på näbborstens omfattning. Hos vissa fåglar är borsten yvigare och täcker in näbbroten i högre grad. I det här fallet är dock näbben tydligt kraftigare jämfört med de andra fåglarna i det här inlägget.

Ett fotografi kan också luras. I oskärpan på fågeln till vänster ser näbben klenare än ut vad den är.

Ovan och nedan: Ganska liten adult hane. I bilden ovan syns näbben dorsalt och uppvisar de "konkava" sidorna som oftast är förknippat med gråsiska (flammea) i aningen högre grad än släktingarna. Den här individen har ganska tunn näbb i profil (lateralt).


Ovan: Fågel med ganska mycket ljust på huvudet men utbredda ljusbruna fält längs flanker och bröst.

Ovan och nedan: Tippar på att detta kan vara en adult (eller nästan adult) hona. Lång näbb. Ganska "ren" bröstkorg.


Ovan: Adult hane.

Ovan: Aningen kontrastlös och mörk till sin karaktär. Smalt vingband. Antagligen 2K.

Ovan: Adult hane.

Ovan och nedan: Antagligen en gammal hona. Ganska storvuxen med en hel del ljusa partier. Brett vingband. Typiskt tecknad övergump.


Ovan: Troligen 2K.


Ovan och nedan: En ordentligt liten individ med relativt klen näbb, förhållandevis stort huvud och utbredd svart teckning på flankerna.


Ovan: En ringmärkt fågel. Hade inga bilder där man kunde skymta några tecken på ringen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar