söndag 9 april 2017

Stekel ur lövförnan

Plectiscus impurator är ett troligt nam på denna lilla brokparasitstekel (Ichneumonidae) i underfamiljen Orthocentrinae. Det är i alla fall namnet jag fått via en alldeles superb stekelsida på facebook. Själva arten är måhända en gissning men släktet torde vara korrekt.

Kroppslängden på den här individen är ca 4 mm. De är antagligen vanliga eftersom jag påträffat dem ett antal gånger tidigare. Dels vid tillfällen då jag sållat bland löv på marken, där de tycks söka skydd inför övervintringen, samt då jag nattetid haft lampor som lockelse för småkryp.

Offren för deras parasitoida verksamhet är små tvåvingar. De enskilda släktena (och arterna) inom underfamiljen Orthocentrinae har säkerligen sina personliga specialiseringar vad offren anbelangar. Svampmyggor (Mycetophilidae) och Sciaridae (sorgmyggor) nämns i sammanhanget. Bland dessa alternativ finns det förstås en hel del att välja på.

Stekeln på bilden vaskades fram ur lövförnan den 30.3.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar