lördag 1 april 2017

Mot bättre vetande

Hur kan mitt förstånd tillåta spindelsafari utan adekvat utrustning? Frågan väger ännu tyngre eftersom jag inte samlar in spindlarna för noggrannare koll i mikroskop.

Här har vi tre bilder på täckvävarspindlar (Linyphiidae) som jag får gruvligt svårt att spika art på. Visserligen ligger bilderna ute på expertsidor men det hjälper föga då det enda som egentligen hjälper är epigyn-kontroll. Nu kan det ju förvisso vara så att dessa inte ännu är könsmogna och att epigynen således heller inte framträder tydligt. Men man kunde ju verkligen ha kollat.

Jag får för mig att de två spindlarna i de två första bilderna kan var samma art. Den ena mager och den andra välnärd... typ. 

Den här lurade jag mig själv med. Fick för mig att det helt säkert var en morotsdvärgspindel (Gongylidium rufipes - se föregående inlägg) men se det är det nog inte. Åtminstone tycks benbehåringen inte stämma med moroten. Rent generellt ser den heller inte riktigt ut som nämnda art. Jag har mina misstankar om vilken det kan tänkas vara, men misstankar säljer inga björskinn.

Det blir latläxa - jag får helt ekelt lov att göra om och göra rätt. Eftersom jag fortfarande inte ämnar samla in dem, får jag gå ut och vaska barr tills jag får exakt samma typ av spindlar som kan klämmas fast i araknoskopet för närmare kontroll.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar