söndag 19 maj 2013

Gök bland humlorna

Just nu är det nunneörter och pestskråp som lockar flest insekter i vår trädgård. Här är det pestskråp som besöks av en humla. Två arter humlor surrade bland blommorna medan jag satt ute med kameran. Trädgårdshumla (Bombus hortorum) och Ängssnylthumla (B sylvestris). Vilken av de två arterna det är på bilden vågar jag inte säga med bestämdhet då randningen över resten av humlan syns för dåligt men om jag minns rätt var detta den senare.
Snylthumlehonan letar sig in i andra humlors bon där hon dödar drottningen och övertar dennes roll. Därefter jobbar de ursprungliga arbetarhumlorna för den nya honan och hennes avkomma. Det finns flera arter av snylthumlor och de är specialiserade på olika humlearter. Snylthumlor heter Cuckoo Bumblebees på engelska.


2 kommentarer: