torsdag 11 april 2013

Grått och brunt i Finlands Natur

Trädgården här hemma genomgår en slags enkel inventering. Jag samlar observationer av djur som befinner sig inom tomtens gränser. Det är samtidigt ett sätt att få utlopp för den där ständiga önskan att åka ut någonstans (i naturen) och se saker. Ibland är ju sådant helt enkelt inte möjligt av olika orsaker men ofta kan fem-tio minuter i trädgården räcka till. Det är bara att sätta sig ner på lämplig plats och kika under några blad eller bara vänta. Inom kort dyker alltid någonting upp och inte sällan är det nya bekantskaper - speciellt i småkrypsvärlden.
Detta arbete har nu utmynnat i en artikelserie som startade i årets första nummer av Finlands Natur. 
Artiklarna och den här bloggen går parallellt men kommer egentligen endast sällan att beröra samma observationer eller händelser. Dels har bloggen inga "inom-trädgården-regler" och dels ska de även i övrigt ha olika karaktär - inte minst visuellt eftersom artiklarna huvudsakligen illustreras på annat sätt än med fotografi. Teckningar och målningar är det som gäller i tidningen. Möjligen blir det även enstaka fotografier men det är öppet. Artiklarna blir årstidsbundna i och med att Finlands Natur numera utkommer med fyra nummer per år. Således blir det en viss skillnad på innehållet artiklarna emellan. T.ex. är det som bekant förhållandevis glest mellan skalbaggarna under vintern och därför kom den första artikeln att handla om vintermatningen - ofta det enda aktiva djurlivet under årstiden men samtidigt ett intensivt sådant.

I samband med premiärartikeln släpper jag här på bloggen således följande bild.När gråsiskornas antal kulminerade i mitten av januari fanns denna individ med i gänget. Gråsiskans västeuropeiska och brittiska variant Carduelis flammea cabaret
Jag trodde först inte riktigt på att det kunde stämma men fick senare arten/varianten bekräftad på basen de få halvtaskiga bilderna jag hann få till. "Brunsiskor" har under vintern observerats på ett par håll här och var i landet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar