fredag 24 mars 2017

Under tallbarken

Knaprade fram gamla spindelbon under barkflagor på tallarna vid Storsand senaste helg. Tog hem några för närmare inspektion. I de flesta fallen är det förstås bara tomma rester av bon och gamla öms-rester från bosättarna. I det här fallet är det som synes någon hoppspindel. 

Att arta är givetvis närmast ogörligt, men tänkbara lågoddsare är t.ex. Pseudeuophrys erratica (hällhoppspindel) och Salticus cingulatus. Det finns säkert även andra alternativ och man bör väl åka dit på sommaren för att se dem in action.

I ett av bona finns inga öms-rester. Där finns i stället en tom kokong. I bilden har boet öppnats och kokongen vikts fram ur boet. Kokongen är givetvis tom och utgångshålet syns i ena änden.

Får se om det finns orsak till att återkomma i spekulationerna kring vem som huserat i kokongen. Spontana gissningar kan man ha, men de låter jag vara outskrivna än så länge.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar