lördag 18 mars 2017

Storsand

Några timmar av lördagen spenderades vid Storsand. Inledde med den traditionsenliga bilden av Stubben. Isen har retirerat en del och man ser nu öppet vatten där ute nära horisonten. Tror dock det var mera is ännu längre ut.

Min plan var huvudsakligen att hålla mig vid träden en bit från själva stranden. Där skulle jag spana efter småfåglar och småkryp - främst den senare kategorin. En hel del av de låga tallar som växer i området har kapats ner och det är väl en del av den restaurering som är på gång vid Storsand. Vass och annan växtlighet ska också avlägsnas nere vid stranden. Jag gick omrkring bland de fällda tallarna och knaprade i barken. Där fanns ändå inte så mycket att hämta i nuläget. I grenverken fanns dock en del aktiva spindlar som jag plockade med mig för närmare koll. Ska återkomma till dem i ett annat inlägg.

Tippar att asparnas vägglav är den "vanliga" Xanthoria parietina. 

Lavarna är ju helt klart ett högst spännande "område" att röra sig i rent biologiskt. Det är ändå något jag hittills inte befattat mig med. För inte så länge sedan blev det klarlagt att lavarna inte bara består av en alg (eller cyanobakterie) i symbios med en svamp. Nej, det är två - eller kanske t.o.m. ibland fler svamparter i en och samma lavtyp. Flera olika organismer som tillsammans alltså lever i total symbios. Aspen, som denna vägglav växer på, är förstås också en enhet baserad på symbios olika organismer emellan. Allt avancerat liv på det här klotet är i stort sett resultat av intim samverkan mellan olika livsformer.

Havsörnen följde programmet plikttroget och kretsade omkring en stund över Lotan.

Sångsvanar har siktats lokalt i ungefär en vecka nu. Dessa två blev årets första för min del. De betade på en åker i Hirvlax. I Munsala syntes flera. Bland dem skymtades även mörka "fläckar" som eventuellt kunde ha varit gäss. Men den gruppen var för långt borta för att jag skulle kunna se ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar