fredag 20 mars 2015

Diverse Kvarken-fåglar + lite annat från 18.3

Jag får för mig att observation av havsörn på klippa/sten är mera regel än undantag när man glider fram längs farleden nära Vasklot... åtminstone om man spanar kring sig en smula. Här en gammal örn. Kommer inte exakt ihåg var den satt men i närheten av Storhästen var det i alla fall (norra sidan av farleden).

Dag för dag anländer nu allt fler sångsvanar till våra trakter.

En ung havsörn på Sundom-sidan.

Kråkor trafikerar.

"Titta en säl!" skrek någondera hjärnhalvan till den andra (jag spanade ivrigt efter säl). Vid närmare examination av bildmaterialet drog jag slutsatsen att det är en utter. Vid närmare eftertanke kring hur djuret simmade drar jag också slutsatsen att det är en utter. Jag tror därmed att det är en utter. 
Grågåsen uppe till höger i bild artbestämde jag aldrig *live*. Det var också en detalj jag noterade först i efterhand. Därmed såg jag inte den första grågås jag sett den här våren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar