fredag 10 november 2017

Lavbilder

Här får några bilder av lavar ta plats i bloggen. Bilderna togs 4.11.
Cladonia-lavarna har jag inte fått någon artmässig rätsida på. Skulle väl eventuellt kunna vara Cladonia pleurota - mjölig kochenillav - men det är som sagt bara en klen gissning. Det röda är deras fruktkroppar.

Lavar är för mig ett obevandrat ämnesområde.

Men de är fascinerande och den där klassiska vackra dagen ska jag inleda närmare bekantskap med dessa svampsvampalgcyanobakteriekombinationer.

Det här skulle eventuellt kunna vara Ophioparma ventosa - vindlav. För en uppfattning av lavens "storlek"  kan nämnas att den avfotograferade ytan är ca 23 mm bred. Även här är de röda kuddarna fruktkroppar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar