lördag 17 mars 2018

Vargavinterveckorna. Del 5 - En enda röra

Det här är trettonde vargartikeln sedan farmräden 23.2. 13 st Vbl-grejer om varg på sju dagar.

Artikeln är aningen knepig att kommentera eftersom det lätt blir så att de intervjuade sätts i fokus på ett otillbörligt sätt. Texten inbegriper nämligen intervjuer som verkar ha rörts ihop och Vasabladet fick dagen efter publikation skriva en rättelse om detta. Artikeln är således oerhört svår att faktiskt se som relevant faktarapportering. En av de intervjuade har också uttryckt missnöje över artikelns formuleringar.

Utöver detta verkar det vara så att artikeln (enl. utsago från andra som pratat med de intervjuade och som själva sett spåren) inte förmedlar korrekta beskrivningar av hur vargarna rört sig. Det finns motstridiga uppgifter om avstånden mellan spåren och husen (köksfönstren). Artikeln i sig förmedlar ingen faktagranskning i den formen att reportern själv skulle ha mätt upp avstånden eller liknande. Det finns även ett antal andra markanta frågetecken kring hela situationen och känslan är att sakligheten lyser med sin frånvaro. Med detta sagt rör jag mig på gungfly givetvis. En stor del av frågetecknen härrör ur uttalanden från lite olika håll - och det är uttalanden som jag inte kan verifiera heller. De referenser jag har är knepiga i och med att debatten är så inflammerad och intresset av att bli utsatt för inflammationen är så låg. Därmed kan ett inlägg som detta lätt skjutas i sank. Jag har s.a.s. inget riktigt verifierbart under fötterna.

Vargvalpar? Den här tiden på året!? Ordet vargvalpar upprepas t.o.m. ett antal gånger i artikeln. "Vargvalpar" från senaste kullen är vid den här tiden så pass stora att det med bestämdhet inte går att särskilja dem som valpar om man inte kommer åt att undersöka dem lite närmare. Enligt uppgift ska det dessutom har rört sig om mårdhundar (baserat på spåren) och inte "vargvalpar". Enligt samma uppgift ska de dessutom ha befunnit sig långt mer än 100 meter från huset. De fullvuxna vargarna lär ha hållit sig på ungefär samma avstånd. Artikeln är ett enda frossande i vargar som smyger någon meter utanför husen, men andra uppgifter pekar på helt andra omständigheter. Vad ska vi egentligen tro på här?

Alltså va... Alltså vaaah??
Stämmer det att en rovdjurskontaktperson kan bekräfta detta med vargvalparna? Var brister det? Hos rovdjurskontaktpersonen eller i någon del av det fortsatta återberättandet? Varför brister det?

– "Visst, vi kan gå. Men ta med bössan i så fall för både jag och min karl tittar oss omkring några extra gånger när vi är ute på gården" (hade råkat klippa bort uttalandet från skärmdumpen).
Är detta verkligen korrekt? Jag tänker på uttalandet om att inte ens jägarna vågar.

Här torde det enl. mina uppgifter vara så att den intervjuade inte riktigt sagt det som förmedlas i artikeln och att både avstånd, begrepp och diverse annat rörts ihop. Vad är förresten "utanför köksfönstret"? Man skulle väl kunna tänka sig att "utanför köksfönstret" är en radie av max ca 15 - 20 meter eller något i den stilen - alldeles rent vetenskapligt korrekt bedömt? Det där med utanför fönstret handlar kanske om vilket fönster man ser ut genom och vad som är nedanför det aktuella fönstret. Ska vi säga att radien 20 - 75 (eller uppemot 100?) meter är "utanför huset"? 

Varför lägger jag vikt vid det då (och raljerar lite)? Jo därför att våra privata sfärer - revir - har att göra med dylika begrepp. "Utanför köksfönstret" kan lätt tolkas som ett intrång i det reviret. "Utanför huset" är nödvändigtvis inte samma grad av intrång. Hur är det då om detta "utanför köksfönstret" råkade vara 150 meter enligt en källa? Är 150 meter samma som "utanför köksfönstret"?

Hur mycket och hur länge har vargarna uppehållit sig i närheten av dessa hus? Spåren har enl. mina uppgifter pekat på att de i stort sett endast sprungit förbi.

Artikeln har i mina ögon inget att tillföra i en saklig vargrapportering. Den är belamrad av knasigheter och dess enda syfte verkar vara att lyfta fram oron och skräcken. Känns ju lagom konstruktivt.

Dylika kommentarer kommer som brev på posten spam i e-posten när artiklarna blir förvrängda. Tyvärr resulterar alltså den här formen av journalistik i en opinion färgad av osakligheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar