onsdag 14 mars 2018

Vargavinterveckorna. Del 3 - Slagfältet

Tre dagar och fem vargnyheter efter farmräden 23.2, dyker denna artikel upp i Vbl och ÖT. Det är en artikel som nått viss status i en del kretsar genom att det blev journalistiskt pådrag och omfattande artikel när rovdjur fällt byte. 

Rubriken brassar på i den numera ingångna stilen med ord vars innebörd ger olust. Slagfält är ju inte precis en sommarfager blomsteräng man vill rulla runt i. Med dylika formuleringar visualiserar man lätt en karaktär av av otyglat "raseri" med vilket vargarna fäller och behandlar sitt byte - vilket förstås inte riktigt stämmer med hur det normalt går till.

Den intervjuade presenteras i första hand - eller enbart - med epitetet jägare. Han verkar bedrövad och arg över att vargarna fällt hjorten och han menar att vargarnas närvaro hindrar honom från egen jakt. Förståeligt med tanke på att han jagar med hund och därmed är orolig över sina hundar. Det smått komiska i artikeln och intervjun är ju närmast den uppenbara konkurrenssituationen som uppstår mellan vargarna och jägaren. Det sägs ju inte rakt ut men kontentan verkar vara att jägaren otvivelaktigt har större rätt att jaga än vargarna. 

Då kommer den klassiska följdfrågan. Ska vargarna verkligen gå före människan? Är vargarna viktigare än människan? Men det är förstås inte det som är poängen. Problematiken är att vi människor gör förhållandet mellan varg och människa svartvitt. Vi förutsätter att vi inte ska behöva anpassa oss eller kompromissa i förhållande till natur och ekologi. Det finns med andra ord en del att jobba på. Det är lika klart att vargarna ska anpassa sin aktivitet i förhållande till oss. Dvs. att om det finns vargar som siktar in sig på produktionsdjur eller upprepat besöker gårdar, ja då ska de bort.

Här återkommer vi till de obehagliga synerna i form av "blodstänkt område". Ja det blir väl det när rovdjur tagit byte och när asätarna (rävar, korpar, örnar...) senare varit framme och dragit runt ett och annat.

Verkar inte som om någon av rovdjursspårarna gjort bedömningen att vargarna var tre stycken. Åtminstone framkommer inget sådant i artikeln. Spårbedömningarna sägs vara gjorda av lokala jägare. En intressant detalj är att två vargar sägs ha vandrat i väg längre ut på isen medan den tredje i stället gått in mot land. Betyder det att de tre vargarna särat på sig efter måltiden? Någon eller något som verifierar detta nämns inte och det hela ter sig mycket konstigt.

Därmed finns det ingenting i rapporteringen som ger annat än en högst osäker bild av exakt vad som skett, hur det gått till eller ens hur de tre (?) vargarna rört sig. Här är det viktigt att inte nödvändigtvis kasta någon skugga på journalistens rapportering. För en följdfråga är ju vem journalisten egentligen ska kolla detta med. Det finns troligen ingen som har en verklig helhetsbild av situationen. Men i och med att de faktiska omständigheterna är så vaga blir det så mycket viktigare att också vara saklig med den osäkerheten - och kanske inte ens göra en grej (artikel) av denna fullt naturliga "incident". Det enda som nu sker är att media än en gång inte gör annat än adderar ingredienser till läsarens fantasi.

Längre fram i artikeln fortsätter vi med obehaget. En dylik hjort dödas vanligen genom ett bett i strupen. Greppet hålls tills bytet dött. Exakt när och hur snön färgats i det här sammanhanget går inte att utröna på basen av bilder, men den röda snön är förstås i sig ingenting konstigt i en dylik situation. Jägaren Söderblom måste rimligen åtskilliga gånger tidigare ha konfronterats med blodig mark (och snö) i samband med egna jaktsituationer.

Här upplever jag att ett av grundproblemen sitter. Ska vi ha rapportering och uppföljning  av stora rovdjur (vilket är bra) så borde vi ha ett sakligt system som fungerar och som inte lämnar en hel massa frågetecken. Sedan bör alltså media kunna sköta gjorda observationer på ett sakligare sätt. Det är i den här osäkerheten som allt fler människor lägger upp än det ena och än det andra djurspåret på sociala medier och ropar varg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar