onsdag 14 mars 2018

Vargavinterveckorna. Del 2 - Vem ska räddas?

ÖT:s chefsredaktör Kenneth Myntti skriver 26.2 en kommentar i efterdyningarna av vargarnas farmräd i Sorvist 23.2. Redan rubriken är intressant. Den luftar samma form av resonemang som i frågeställningen "Vad är viktigast för Finlands framtid, vargen eller våra barns trygghet, hälsa och liv?" - vilket var ett av de svar Vbl och ÖT erhöll när tidningarna idag begärde in läsarnas åsikter om varg.

Dessa frågor betyder ju givetvis ingenting och frågesatsernas motsatsförhållande är i huvudsak ren konstruktion. Visserligen kan jag i ett svagt ögonblick förstå den senare varianten om det var så att vi - lite överdrivet sagt - regelmässigt skulle förvara våra barn i små grupper ute i markerna. 

Visst! Vargen är garanterat en stark orosfaktor för familjer som bor i utkanter av samhällen där vargar tidvis kan passera tätt inpå. Med småbarn lekande på gården är rädslan högst verklig, precis på samma sätt som oron för brunnar, stegar, trafik och andra potentiella faror. Därför är det givetvis fullt naturligt att den orolige helst av allt vill eliminera vargen på samma sätt som man ser till att inte heller brunnarna orsakar någon som helst risk - eller ens orsakar oro. Det går inte att prata bort den oron och den är svårövertalad även med tillgängliga fakta. Rädslan må i flera fall vara irrationell, men den är lika fullt existerande och kan bli helt förlamande. Men den absolut största andelen av vargrädslorna bygger alltså på okunskap, irrationalitet och fantasispratt. Vi kan omöjligt skapa goda miljörelationer eller bra miljöpolitik baserat på dylikt starkt drivande känslor. Vargen är en del av den finska ekologin och det är absolut möjligt att leva tryggt i trakter där vargar finns. Det handlar bara om kunskap och om att veta hur det ska göras precis som vi människor lär oss veta hur vi ska leva tryggt i andra miljöer och situationer.

Men nu står det ju egentligen inte mellan människan eller vargen. Lika lite som det står mellan människan eller någonting annat i naturen. Enkelspårigheten i rubrikens motsatsförhållande är anmärkningsvärd. Speciellt med tanke på att de många observationerna inte är helt utredda vad vargantalet beträffar, vad det är för typ av vargar (dvs. ungdjur på drift och/eller bofasta revir) och därmed hur det ser ut mot sommaren till. Det finns alltså ingenting som talar klart för att de vargar vi observerar just nu ens finns kvar om en månad eller två. Reviren är säkerligen intakta, men dem är det ju inte omöjligt att hålla koll på och se vilken typ av liv de flockarna lever. Börjar de ställa till med upprepade närkontakter och gör räder vid produktionsdjur är det klara indikationer på att de tänkt göra det till en vana och då kan man ta itu med det problemet.


Det här är meningar som bara måste ha blivit skrivna i någon slags affekt. De går helt enkelt inte att förklara på annat sätt. En luttrad skribent som i normala fall behandlar komplexa samhällsfrågor kan inte plötsligt ha tappat analysförmågan fullständigt.

Stora djur som i misstag förirrar sig in i tätbebyggda områden (stadsmiljö) blir förvirrade och vet inte vad de ska göra eller hur de ska göra. Då uppstår självfallet en helt annan typ av farosituation än om samma djur råkar passera ett egnahemshus i utkanten av ett samhälle där djuren vet exakt vart de ska ta vägen när fara hotar dem. 
Ja - exakt. När fara hotar dem. De drivs de facto av stor försiktighet - de där blodtörstiga bestarna.

Därmed är det väl - snälla nån - enorm skillnad på hur pådraget blir i stadsmiljö och i närheten till skog och mark. Att det skulle ha något med A- och B-invånare att göra är bara befängt.

Om "störandet av friden" är att vargen syns 30 sekunder 150 meter bort på en åker, så är "störandet av friden" något helt annat än vad jag förväntade mig. Dessutom har det ju nu visat sig att en varg som upprepat besökt en gård också blivit fälld - precis på grund av att den gjorde det. Här sparkar Myntti in den redan öppna dörren. Varför? För att elda mera under en redan eldfängd och inflammerad debatt? För att låta ÖT bli en del av inflammantionen?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar