lördag 24 mars 2018

Vargavinterveckorna. Del 12 - Hybridjournalistik

Edit 14.3.2019: I enlighet med beställd hyfs och pli har det här inlägget städats på det mustigaste språket samt på namn (utom Kojola) eftersom det anses vara angrepp på person istället för det som personen säger/skriver. Så nu kommer vi alltså ihåg att all kritik alltid handlar om sakfrågan och inte person. Så har det förstås alltid varit även om en del kanske har svårt att särskilja de två.


Ett par dagar före den här intervjun publicerar ÖT en insändare. Den inleds så här. 

"Hybridhysterin fick sin början när vargen fridlystes och mindre nogräknade personer kände att det fanns pengar att jobba lös via vargodling. Fanatiska vargkramare som det finns gott om var direkt beredda att ge ut pengar för att de söta vargarna skulle bli många och finnas överallt.

En omfattande och förljugen propaganda sattes igång för att inbilla folk att naturen behövde vargarna och att de inte gjorde någon skada utan tvärtom var till nytta i vår natur."

Därefter går skribenten an om Vladimir Bologov (rysk biolog och vargforskare), som enligt en fransk tv-produktion aktivt föder upp hund-varghybrider. Hela den här Bologov-grejen är ju stor sak i Österbotten. Det finns dock förvånansvärt lite (läs ingen) information om hans hybrid-projekt när man söker på nätet. Den där franska dokumentären lyckas jag inte hitta något om heller. Man tycker att det borde finnas mer om denna film än bara skribentens omnämnande att hen sett den på satellit-TV. Hen har också sett parning mellan hund och varg på facebook. Snacka om att ha rejält under fötterna när hen levererar underbyggda fakta.

Kanske någon kan ge mig en länk till denna film - eller i alla fall någon slags information om filmproduktionen? Jag är eventuellt usel i mitt sökande. Om så är fallet ska jag givetvis rätta mig.

Tillbaka till intervjun.

Den första vargens dna avviker inte från tidigare insamlat material. Den intervjuade hävdar förstås att all samlad dna-data är kontaminerad av hund och att referensmaterialet således inte är något att ha. Om den intervjuade vill göra trovärdig vetenskap av detta kunde hen kanske agera mera professionellt kunde man tänka. Ett annat alternativ är att hen sätter sig ner och läser referenserna längst ner i det här inlägget. Det är ett urval av studier som eventuellt kan reda ut ett och annat för både den intervjuade och eventuella andra konspirationsanhängare..

Så uttalar sig ingen med ambition att vara ens en gnutta vetenskapligt seriös. En av orsakerna är att man helt enkelt inte kan göra sådana bedömningar på basen av bilder. Därför är det intressant att redaktionen väljer att låta den intervjuade få luft i frågan. Den ensamma spekulerande filuren har mer spaltutrymme än den seriösa forskningen och kunskapsbanken.

Tar den intervjuade i sin bedömning fasta på vargens ålder, individuella karaktär (jo, det varierar), bildernas vinklar, perspektivförskjutningar och andra motsvarande aspekter? Säkert enligt hen själv kan man förmoda. Ser hen på bilderna från obduktionsartikeln eller är det andra bilder hen får till livs? Öronen och bakhuvudet är ju aningen svåra (omöjliga) att se i t.ex. obduktionsbilderna och även i bilden av den när den är fälld är det ju... ja... omöjligt.

Nu killgissar du väl ändå?

"Rädda"? Viss risk för självbedrägeri där.

Men även i de fall där den intervjuade har möjlighet att ta del av mera än bara fotografier misslyckas hen konstigt nog i det vetenskapliga utförandet. Problematiken tycks huvudsakligen ligga i förutbestämda åsikter kring det som undersöks. Dvs. hen tycks inte göra någon faktisk undersökning i ordets rätta bemärkelse. Hens svar verkar redan stå klart innan hen undersökt och hen bemödar sig heller inte att genomföra en bred, grundlig och objektiv analys av det material hen har till förfogande.

"Ilpo Kojola, forskningsprofessor på Naturresursinstitutet Luke, vill inte se på bilderna på de fällda vargarna.


– Utifrån bilderna kan man inte göra annat än spekulera. Det enda sättet att bestämma vad det rör sig om är genom dna-analys. Det är stora individuella skillnader mellan vargar. Könet och åldern spelar också in."


Tack och lov intervjuas också Kojola. Tyvärr verkar han uttrycka sig så att han "inte vill se på bilderna". Om det är han som sagt så, så har han gjort bort sig en aning. Om det är så att han förväntats få bilderna som e-post, granska dem och därefter svara, så kan det ju vara så att han inte tyckt det vara mödan värt i samband med intervjun. 

Det är onekligen aningen klumpigt av honom med tanke på hur debatten ser ut. Många av våra nationella forskare saknar vissa sociala och pedagogiska färdigheter i dylika frågor. Därför bidrar de även till en del av debatternas slagsida. Huvudpoängen är förstås det han säger om att dylika bilder inte är något att utgå från om man ska bedöma någon slags "hybrid-grad".

Dessutom kan det jämföras med vargar från annat håll i världen. Mer om sådant finns bl.a. att läsa nedan. Jag har också lagt upp några undersökningar kring just hybridisering mellan hund och varg. Bl.a. i Apenninerna (Italien) och i Spanien finns lokala studier av varggrupper innehållande hybrider. I första länken nämns hybridisering och då bl.a. att hybridiseringar till viss del varit förekommande ända sedan den dag hunden skildes åt från vargarna. I stort sett alla undersökta varggrupper har vissa spår av hund. "Renast" - om man ska använda uttrycket - verkar vargarna i Tibet vara.

Även de centralryska och de östryska vargarna har spår av hund-dna. Det leder till vissa frågetecken ifall man fått hybrider på hjärnan och om man tänker sig att de vargarna ska vara någon slags "ren" form av våra vargar. Vi utom-afrikanska människor har ju förresten Neandertal-dna i oss också. Så att...


Zhenxin Fan, Pedro Silva, Ilan Gronau, Shuoguo Wang, Aitor Serres Armero, Rena M. Schweizer, Oscar Ramirez, John Pollinger, Marco Galaverni, Diego Ortega Del-Vecchyo, Lianming Du, Wengping Zhang, Zhihe Zhang, Jinchuan Xing, Carles Vilà, Tomas Marques-Bonet, Raguel Godinho, Bisong Yue and Robert K. Wayne
Genome Res. 2016 26: 163-173. originally published online December 17, 2015
doi:10.1101/gr.197517.115

Eeva Jansson, Jenni Harmoinen, Minna Ruokonen, Jouni Aspi
BMC Evol Biol. 2014: 14: 64
doi: 10.1186/1471-2148-14-64

Elena Bassi, Antonio Canu, Ilaria Firmo, Luca Mattioli, Massimo Scandura, Marco Apollonio
Global Ecology and Conservation 9 (2017) 39-49
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.11.002

C. Pachero, J. V. Lopes-Bao, E. J. Garcia, F. J. Lema, L. Llaneza, V. Palacios & R. Godinho
Scientific reports 7. Article number: 42475 (2017)
doi:10:1038/srep42475

Tovi M. Anderson, Bridgett M. vonHoldt, Sophie I. Candille, Marco Muisani, Claudia Greco, Daniel R. Stahler, Douglas W. Smith, Badri Padhukasahasram, Ettore Randi, Jennifer A. Leonard, Carlos D. Bustamante, Elaine A. Ostrander, Hua Tang, Robert K. Wayne, Gregory S. Barsh
Science 06 Mar 2009:
Vol. 323, Issue 5919, pp, 1339-1343
DOI: 10.1126/science.1165448

A. Verardi, V. Lucchini, E. Randi
Molecular Ecology (2006) 15, 2845-2855
doi: 10.1111/j.1365-294X.2006.02995.x


5 kommentarer:

 1. Jag är helt imponerad över energin i smutskastningen av en rätt högt meriterad pensionär! Otroligt vad jag tycks vara farlig för en person som inte ens känner mig. Kompetensen var det ingen som påtalade när jag som huvudansvarig för våra zoologiska nationalsamlingars tillstånd innehade min tjänst vid Universitetet i Helsingfors mellan åren 1971-87 och då även som föreläsningsskyldig deltog i utbildningen av biologer och veterinärer. Detta baserat på tsarens givna tjänstestadga av år 1841 som var i kraft fram till 1987 när jag lämnade landet för i mitt tycke viktigare naturhistoriska uppgifter.Jag var då den fjärde personen som fått bära titeln Konservator under de då gångna 130 åren. Benämningen kom via Ryssland från det franska Conservateur vilket betyder samlingsansvarig. Konservatorerna i dagens mening bar då titeln Preparator.
  Fortsätt med smutskastningen, det är intressant att se varthän fantasierna kommer att föra! Eirik Granqvist

  SvaraRadera
 2. Jag har inget problem beträffande dina meriter som sådana. Men de hjälper dig tyvärr inte i din vetenskapligt gravt bristfälliga argumentation i debatten. Rimligen borde du ju vara förmögen att backa upp dina uttalanden med vetenskapligt verifierbara referenser och rimligen borde du vara medveten om att det också bör göras när man framlägger information som strider mot rådande uppfattning och konsensus. Varför presenterar du aldrig en vetenskapligt hållbar och uppbackad teori - eller ens hypotes? Varför hänvisar du bara till din CV? Den är inget argument i dylika sakfrågor.

  Om du i media öppet och återkommande förmedlar rent vetenskaplig gallimatias (om varg, skarvar, klimat, etc.) måste du vara beredd att det inte sväljs med hull och hår, samt att de uttalanden du gör kommer att möta på olika former av mothugg. Tål du inte de mothuggen är det knappast läge att se sig som smutskastad, utan snarare att verkligen sakligt presentera de korrekt utförda vetenskapliga uppgifter som stödjer din ståndpunkt.

  Du har t.ex. inte i sak bemött en endaste en av de punkter där jag i inlägget ovan menar att du är fullständigt ute och cyklar.

  Farlig? På sätt och vis. Desinformation behöver redas ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte alls orolig! Med tiden visar det sig nog att Granqvist hade rätt!

   Radera
  2. Nu tycker jag ändå att du gör det lite väl enkelt för dig själv. I och för sig förstår jag att det här (kommentarsfältet) inte är den optimala platsen för att lägga ner tid på några långdragna diskussioner. Men du valde trots allt att kommentera och orda om smutskastning för att jag anser att forskarkåren ligger närmare sanningen än vad du gör - samt att du kontinuerligt förmedlar till synes grundlösa antaganden.

   Så åtminstone kunde du väl ändå i korthet hänvisa till någon slags hållbar referens som stöder din ståndpunkt? Länk till en forskningsrapport? Länk till den där franska dokumentären du sett? Vad som helst. Det vore av stort värde för dina argument.
   Annars är det ju bara luft.

   Radera
 3. Kalla mig kappvändare... men så fort du presenterar vetenskapligt hållbar information som stöder din ståndpunkt är jag beredd att inse att du har rätt. Jag har nämligen själv ingen annan åsikt i frågan än att den vetenskapligt bäst underbyggda faktan också är den som högst troligen stämmer bäst med tingens tillstånd.

  SvaraRadera