fredag 1 december 2017

Lucka 1

Kommentaren dök upp på en privat facebook-sida där något naturrelaterat diskuterades.

Jag tänkte på begreppet trädkramare.
Jag försökte sätta mig in i den omfattande skada trädkramarna åsamkat naturen.

Jag tänkte på naturkatastrofer av alla allehanda slag.
Jag tänkte på oljepalmsodling och skogsskövling.
Jag tänkte på DDT och PCB.
Jag tänkte på giganorma mängder plast i haven.
Jag tänkte på CO2 och klimatförändringar.
Jag tänkte på överexploatering och dränering av naturresurser.
Jag tänkte på överfiske.
Jag tänkte på neonikotinoider och glyfosat.
Jag tänkte på elfenben, noshörningshorn och leopardpälsar.
Jag tänkte på...

Jag försökte få ihop resonemanget.
Jag misslyckades kapitalt.

----Inga kommentarer:

Skicka en kommentar